info.hagegal.no

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Et sandbed blir til

E-post Skriv ut PDF

Nedafor kjøkkenvinduet har det "alltid" stått en stor ungarsk syren. Like etter at vi planta vår, planta naboen maken rett på andre sida av gjerdet. En dag på vårvinteren 2008 satt jeg og så ut av vinduet og tenkte: Hva skal vi egentlig med den syrenen, vi kan jo se på naboens blomstring?

Tanke førte raskt til handling. Her var det fram med motorsaga.., Lett å få dradd vekk greinene mens det ennå var snø.

 

Syrenene setter mye rotskudd, derfor ble stubbene smurt med ublanda roundup. Det har jeg god erfaring med fra ei selje jeg saga ned for noen år siden. Av forskjellige årsaker ble det ikke gjort mer før utpå høsten. Da ble stubbene saget helt ned til marka og rounduppa på nytt. Jeg begynte å spa opp gresstorva og fylle stein i gropa, men så kom frosten og stoppa arbeidet.

For noen ukers siden ble arbeidet fullført. Ingen rotskudd viste seg. All grastorva ble spadd av.. stein fylt nedi gropa for drenering, og grastorva lagt opp-ned oppå steinfyllinga, sammen med noe kompost, for at plantene skal ha et sted å finne næring. Det er ca 20-25 cm med jord oppå steinfyllinga.

Så ble flate steiner satt på høykant.. for å pynte litt opp. samle varme,, og litt for at det er på moten med slike steiner ;)
Jeg fikk tak i noe sand som så fin ut, og sanda ble fylt mellom steinene oppå jordlaget, ca 10-15 cm tykt sandlag. 

 


Og da alt var ferdig, så det slik ut:


Nå har de første små plantene kommet på plass. Her skal det bare være små planter. Blir de for store, må de pent finne seg i å flytte. Jeg regner med å måtte vatne mye her nå i begynnelsen, til plantene har fått eatblert seg. Det skal bli interessant å se hvordan overvintringen blir i dette bedet.