info.hagegal.no

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Fremsiden Diverse Botanikk Indikatorplanter

Indikatorplanter

E-post Skriv ut PDF

Indikatorplanter er planter som kan fortelle noe om jordsmonnet der de vokser. Dette er planter som gjerne opptrer i store bestander der forholdene er gode. Tydeligst er dette på åker og enger, i en hage vil det ofte være mindre tydelig, da jorden ofte er bearbeidet og gjødslet slik at forholdene for indikatorplantene ikke lenger er optimale.

Norsk navn Lat. navn pH N.i. Næringsnivå Anm.
Bakkeveronika Veronica arvensis < 7 lavt    
Burot Artemisia vulgaris < 6,5      
Groblad Plantago major       humusrik 
Haredylle Sonchus oleraceus 6-7      
Krokhals Anchusa arvensis       sandholdig
Krypsoleie Ranunculus repens   høyt høy Mg humusrik 
Kveke Elytrigia  repens     lave P og Mg  
Linbendel Spergula arvensis < 6,5 lavt   sandholdig, humusrik 
Meldestokk Chenopodium album   lavt lavt Mg  
Natt og dag, Stemorsblomst Viola tricolor < 6,5   lavt P sandholdig
Nonsblom Anagallis arvensis høy høyt høy Mg leirholdig, humusfattig 
Orientveronika Veronica persica høy høyt høye Ca- og P leirholdig, humusfattig 
Rødtvetann Lamium purpureum høy høyt høy P leirholdig
Røsslyng Calluna vulgaris     lavt N  
Smyle (gress) Deschampsia flexulosa lav lavt lavt N  
Smånesle Urtica urens 6,5-7   høy N  
Småsyre Rumex acetocella   lavt lavt P sandholdig, kalkfattig 
Stornesle Urtica dioica     høy N humusrik 
Svartsøtvier Solanum nigrum høy høyt   leirholdig
Svinemelde Atriplex patula høy høyt   leirholdig
Tomtegras Polygonium arenastrum       humusfattig 
Tranehals Erodium cicutarium < 7 lavt   humusfattig 
Tunrapp Poa annua   høyt høy K  
Vassarv Stellaria media     høy K  
Vindelslirkne Fallopia (Polygonium) convolvulus lav lavt lave K- og Mg humusfattig 
Åkerminneblom (Åkerforglem-meg-ei) Myosotis arvensis < 6 lavt    
Åkerstemorsblomst Viola arvensis lav lavt lavt Ca  
Åkertistel Circium arvense       humusfattig 

Navnene er ifølge Lids Flora

N.i = Generelt næringsinnhold
Ph: lav er sur, høy er basisk, ofte kalkholdig
N - nitrogen
P - fosfor
Ca - kalsium, kalk
Mg - magnesium

Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:18  

Mer om botanikk