info.hagegal.no

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Fremsiden Hagen Dyreliv Snegler Artikler Bekjempelse av snegler

Bekjempelse av snegler

E-post Skriv ut PDF

Fra artikkelen Bekjempelse av snegler - Bioforsk Fokus Vol 1 nr 3


Sneglebekjempelse

Sammendrag:

  • Det er viktig å huske at tørre forhold reduserer livsbetingelsene for snegler
  • Ugras og grasmark tett inn til veksthus eller plantefelt øker faren for angrep
  • Jordarbeiding sent om høsten og finsmuldring av det øverste jordlaget om våren er med på å redusere sneglebestanden betydelig
  • Yrkesdyrkere kan bruke åtemidlet "Judge"
  • Tyske forsøk har vist god effekt av det økologisk godkjente midlet "Ferramol"
  • Det biologiske preparatet "Nemaslug" er et forholdsvis nytt middel, og feltforsøk er planlagt for 2006 og 2007


  • Se oversikt over norske snegler
Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:06