Tabell over vanlige norske snegler

lørdag 24. januar 2009 22:01
Skriv ut

Legg merke til at her står at iberiasnegl ikke har brunt slim!

Her blir også brukt "Brunsnegl" (Om Iberia) Da kan man vel gå ut ifra at det er riktig?

Snegletabell

Boken (211 sider)
Det er bare et lite kapittel om snegler, men mye annet interessant stoff fra Plantemøtet Østlandet 2006 Plantevern, Jord og miljø, Økologisk landbruk, Korn, Potet, Grovfôr, Kulturlandskap, Grønnsaker

Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:07