Hvorfor bygge fuglekasser?

mandag 26. februar 2007 18:24
Skriv ut

I mange naturtyper er det mangel på reirhull for meiser, fluesnappere og andre hullrugere. Det er bare hakkespettene og noen få andre arter som selv hakker ut sine hulrom. De andre huleboerne må finne ferdige hulrom og sprekker når de vil hekke. Mangelen på tilgjengelige hulrom kan vi gjøre noe med ved å henge opp fuglekasser. Mangel på hulrom er en begrensende faktor for hvilke fugler som er i nærmiljøet
Fuglekasser skaper liv i hagen, samtidlig som de er nyttige, i løpet av en hekkesesong så tar fuglene store mengder med insekter. Ved å følge livet i en fuglekasse får en også økt kunnskap om fuglene.

Vinteren er en fin tid å lage kasser. Kassene bør i settes opp innen slutten av mars, april, om det skal komme fugl i den.

Fuglekassene er ikke bare nyttig for fuglene, men også for oss selv. En fuglekasse kan være et glimrende redskap til å skape interesse for fugler og natur. Det er gode studiemuligheter ved å følge livet rundt en eller flere fuglekasser fra egglegging til utfløyne unger.


Materialer
En fuglekasse bør lages av uhøvlet trevirke. Da sitter malingen/beisen bedre, og det blir lettere for ungene i reiret å klatre ut når de er flygeferdige. Trevirket trenger ikke å være av beste sortering. Fuglene er ikke kresne. Men husk at jo tynnere plankene er, jo kortere levetid får kassa. Limtreprodukter som sponplater og lignende egner seg svært dårlig, fordi de bløtes opp av regn og vind. En viktig ting å ta hensyn til ved kassens konstruksjon er at den bør kunne åpnes lettvint med hensyn til renhold. På bordkasser kan lokket med fordel hengsles på siden, slik at lokket kan vippes opp. På motsatt side må en da ha en festekrok.

Kassetyper og materiale
De forskjellige fugleartene krever forskjellige størrelser på kassene. Her får du tips om både hvilket trevirke du skal bruke, og alle de nødvendige målene » Det er to ting som er særlig avgjørende, at de innvendige målene ikke er for trange, og størrelsen på innflygningshullet.
Se følgende link for å kassemål til de ulike artene:
http://miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn4/intro.php


Opphenging
Dersom kassene henges i hagen, kan det være lurt å henge dem kattesikkert, f.eks. opp under takskjegget, eller med en krage under. I enkelte områder kan det være problem med katter sitter oppå lokket og graver inn i kassa.

Meiser krever et område rundt kassen på 40 - 60 meter, der de søker næring Men flere ulike arter kan hekke innefor samme område. Så det har ikke mye for seg å henge opp mer enn 3-4 meisekasser i en vanlig villahage. Stæren derimot kan hekke tett, men dette forutsetter at det er åpne områder med kort vegetasjon den kan finne føde. De beste områdene er kulturlandskap der det er kort gress mye insekter, kulturlandskap med beitende dyr, eller store plener med kort vegetasjon.

Om kassene henges opp på et tre så skal den henge enten loddrett eller lute litt fremover. I skogen trenger ikke kassene henge høyere enn  2 - 3 meter. Hvis regn og vind vanligvis kommer fra en bestemt retning er det best å la inngangshullet vende bort fra denne retningen. Kassen skal ikke være skjult av greiner og løvverk, inngangshullet skal være godt synlig. Greiner like over eller under kassen bør skjæres bort. De tjener bare til hjelp for kråker, skjærer, katter eller andre dyr som kan skade kassens beboere. Av samme grunn skal det aldri være sittepinne på kassen. Det beste er å bruke ståltråd/streng til å henge opp kassene. Strengen skal da gå rundt treet, den øverste gjerne rett over en grein. Bruk trekiler til å stramme opp strengen slik at kassen henger fast.

Vedlikehold
For at kassene skal holde i mer enn noen år, bør de males eller beises før de henges ut. Pass på at enden av plankene dekkes godt. Mal ikke inne i kassene, damp fra maling eller beis er giftig for fuglene i lang tid etter at kassen er behandlet. Hver høst/vinter bør en gå over kassene og tømme dem for gammelt reirmateriale. Hvis dette ikke gjøres vil kassene bli oppfylt av gamle reir og til slutt ubeboelige. I reiret er det også ofte parasitter som kan være plagsomme for fuglene. Disse parasittene kan du få på deg ved rengjøring. De er ikke farlige og vil forsvinne av seg selv. Hvis rengjøringen av kassene utsettes til en kald vinterdag, ligger parasittene i dvale og vil ikke lage noen problemer. Eventuelt kan plasthansker brukes. Når kassen er tømt, må den henges opp igjen med en gang. Meiser og en del andre småfugler overnatter ofte i kassen om vinteren. Sjekk at opphenget er i god stand og gjør nødvendig vedlikehold. Se spesielt etter at taket sitter godt. Kassen er da klar til en ny sesong.

Hvordan oppføre seg ved en bebodd fuglekasse?
Kontroll av kassene må alltid utføres med forsiktighet. Fuglene kan være svært vare i reirbyggings- og eggleggingstiden, og tåler da lite forstyrrelser. Enkelte arter kan avbryte reirbyggingen og i verste fall forlate eggene sine ved for mye forstyrrelser. Selv om de tåler mer etter at eggene er klekt, skal en ikke stresse fuglene for mye. Kontroll av kassene bør være så kortvarig som mulig, og det er derfor hensiktsmessig at kasselokket er lett å åpne og stenge. Aktiviteten til fuglene rundt kassen kan også følges med kikkert ved å sette seg så langt unna at fuglene ikke blir uroet.

Registrer dine observasjoner:
Har du en fuglekasse du følger med? I såfall kan du være med i det nasjonale fuglekasseprosjektet i regi av Fuglevennen. Her kan du registrere dine observasjoner og også se hva andre i Norge har funnet i kassene sine.
Fuglevennen er et tidskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening som utkommer  to ganger årlig. Bladet er en glimrende inspirasjonskilde for hageeiere som vil gjøre en praktisk innsats for å legge tilrette for økt fugleliv.

http://www.fuglevennen.no/aktiviteter.htm
http://www.fuglevennen.no/medlem.htm
originaltråden

Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:28